Masz pytanie? Tel.: 608 863 339
poniedziałek – piątek: 9.00-18.00

Dyplomowany Specjalista Logistyk

Kształcenie specjalistyczne dla osób z maturą i bez matury

Bez kategorii

Kształcenie specjalistyczne

Kształcenie specjalistyczne

Kształcenie specjalistyczne (ang. „short-cycle higher education”) – forma kształcenia prowadzona przez uczelnie zawodowe, odpowiadająca poziomowi 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). Adresowane jest do osób, które ukończyły szkołę ponadpodstawową. Trwa nie krócej niż 3 semestry i zorientowane jest na rozwój umiejętności praktycznych. Do ukończenia tej formy kształcenia wymagana jest matura lub inny dokument potwierdzający kwalifikacje pełne na 4 poziomie PRK. Absolwenci kształcenia specjalistycznego otrzymują [...] Czytaj więcej >